UTBILDNING

EFFYH erbjuder ett komplett utbildningsprogram för Dina anställda. Kurserna hålls på begäran och kan förläggas hos Er eller på lämplig plats.

  • Nybörjarkurser: Beskriver hur motorn fungerar och beskriver funktionen hos respektive komponent.

  • Encylinder kurs: Behandlar de grundläggande parametrarna som påverkar egenskaperna hos motorn. Dessa är tex kamtider, kompression, tändtidpunkt mm.

  • Flercylinder kurs: Behandlar det yttre systemets påverkan på motorkaraktären. Exempel är vågutbredning i primär och sekundär pipor mm.

  • Uppladdningskurs: Beskriver olika uppladdningssystem. Går igenom olika layouter på samt tar upp för och nackdelar.

  • Avancerad turbokurs: Tar upp turbokomponenternas utformning. Beskriver hastighetstrianglar och fenomen som pumpning och chokning.