STRÖMNINGSBERÄKNINGAR

EFFYH utför även strömningsberäkningar. Dessa utförs med hjälp av 3-D verktyget STAR-CD. Strömningsberäkningarna används för att optimera enskilda komponenter eller för att ge randvillkor till endimensionella gasväxlingsberäkningar och strukturberäkningar.